Properties in Alanya Houses Apartment

خدمات اجاره

خدمات اجاره

خدمات اجاره ای ریپو هومز مختص کسانی است که میخواهند بعد از خرید خانه در ترکیه  ملک خود را کرایه دهند. ما در مجموع با برنامه خدمات اجاره ای خود به شما پیشنهاد میکنیم تا بدون دغدغه  خاطر و  بطور مطمئن  ملک خود را در ٱلانیا اجاره دهید

خدمات اجاره ای ریپو هومز به شما این شانس را می دهد تا بجای اختصاص زمان طولانی و انرژی زیاد روی این موضوع اجازه دهید مشاورین خبره  ریپو هومس اینکار را برای شما انجام دهند

قرارداد اجاره شامل خدمات زیر میشود

تحویل دادن کلید

 ارائه خدمات تعویض حوله و ملحفه تمیز 

ارائه سرویس حمل و نقل از فرودگاه و بلعکس

   ریپو هومز عهده دار تمامی خدماتی می کردد که هزینه های ٱن توسط موجر پرداخت می شود 

اگر یکی از طرفین خواستار عدم تمدید قرارداد شود باید ١٥ روز قبل ٱنرا به ریپو هومس اعلام کند تا شرکت زمان کافی برای یافتن موجر جدید و عقد و  تنظیم اجاره نامه مجدد داشته باشد در غیر اینصورت قرارداد اجاره برای  دور بعدی بطور خودکار تمدید می گردد٠