Properties in Alanya Houses Apartment

Home Service

RIPO HOMES Home Service  er spesielt viktig for deg som velger å kjøpe i et fremmed land.

Vi tilbyr vårt omfattende Home Service-program, noe som gjør alt trygt og avslappende for deg når du kommer til ditt hjem i Tyrkia.

Vår RIPO-Service inkluderer regelmessige inspeksjoner og vedlikehold av eiendommen når den står tom.

Unngå å spille din tid mens du er på ferie eller lengre opphold på forbedringer og reparasjoner - la vår RIPO-Service gjøre dette for deg  -  innen skaden oppstår.

 

Avtalen inkluderer:

Eiendomsinspeksjon:    

·         Nøkkeloppbevaring.

·         Kontrollere post og arkivere korrespondanse.

·         Regelmessig kontroll og utlufting.

·         Organisering av rengjøring og vask / tørk av sengetøy og håndklær.*

 

Betalingstjeneste: 

·         Betalingsformidling av regninger angående eiendommen.**

·         Bilagskontroll av vann og strømregninger.**

·         Betalingsformidling av eiendomsskatt 1-2 ganger årlig.**

·         Betalingsformidling av forsikring 1-2 ganger i året.**

·         Bilagsarkivering i 3 år.

 

Reise:

·         Organisering av "transfer" fra flyplassen og tilbake.*

·         Hjelp til bestilling av flybilletter når du reiser fra Tyrkia.*

 

Lege/sykehus:

·         24-timers vakttelefon for hjelp til legebesøk.

·         Assistanse ved sykehusopphold.

 

Innkjøp: 

·         Hjelp og nyttige råd ved div. innkjøp (i kontortid)

 

Forsikring:

·         Hjelp til inngåelse og kontroll av forsikringsavtale*.

·         Kontakt med forsikringsselskap i tilfelle av skade.

·         Hjelp til opprettelse av tyrkisk testamente* (noe vi sterkt anbefaler).

 

Fax, kopiering og email

e- mail:        info@ripohomes.com,

fax:  0090 242 528 74 78

 

Kopieringstjeneste av pass og dokumenter. 

PC til fri disposisjon for lesing og sending av e-post.

*   RIPO HOMES organiserer tjenesten, selve oppdraget betales av oppdragsgiver.       Kontantutlegg som følge av tjenester som utføres, blir bilagsført og skal etter oppsett betales til selskapets kontor.

**   Kostnaden ved løpende utgifter betales av kunden, til RIPO HOMES kontor.


*1    Avtalen videreføres automatisk ved forfall. Dersom en av partene ikke ønsker videreføring, må oppsigelse gjøres senest 15 dager før ny avtale trer i kraft.